Etikettarkiv: BETT

Dag 4 på BETT 2014

Med hjälp av tidspress lyckades Edtech Incubator skapa en mycket uppslupen stämning i Learn Live Theatre 3 på lördagsmorgonen. (Den hade visserligen redan inletts av en eventansvarig som stod och klappade och ropade uppmuntrande fraser som ”Kom igen bara en dag kvar.” och ”Le, det är lördag.” på vägen från DLR till mässan.)

De gav talare 2 minuter att presentera sina olika tekniska lösningar för undervisning innan en man lät som ett signalhorn för att få dem att sluta. Men innan pitcharna satte igång framhöll de att teknik måste vara som syre. Det är livsviktigt att det finns där men vi ska inte behöva anstränga oss för att använda den. Vägen till det ansträngningslösa teknikanvändandet menade de gick genom:

  1. Work hard, fail a lot, learn more
  2. Have a love to be a lifelong learner
  3. Lead the way

Intressantast av de olika pitcharna var två plattformar som kunde användas av lärare och skolledning för att ge feed-back till varandra. Med olika lärplattformar fastnar vi kanske i att det bara är eleverna som ska ges formativ bedömning. Men det är ju minst lika viktigt att lärare och skolledare får det.

Systemen hette The School Collective och TeachBoost.

”Most of the learning we do is incidental.” Charl Fregona

Charl Fregona

Charl Fregona

På nästa event presenterade Charl Fregona hur London Metropolitan University använder en plattform kallad eMatrix baserad på Tessello för att undervisa sin personal i hur man använder olika tekniska hjälpmedel i undervisningen.

Innan vi var tvungna att bege oss mot Gatwick hann vi lyssna på en allvarstyngd skolledare vid namn Neal Foster under rubriken When good isn’t good enough. Han hade utvecklat matriser för att ta fram statistik över hur det gick för eleverna inom olika kurser. Genom att ge rätt data till rätt person i rätt tid menade han att vi kan fatta rätt beslut. Ur hans matriser kunde han lyfta ut data knutet till en mängd olika faktorer som elevernas kön, ålder, närvaro m m. Helhetsintrycket var lite läskigt.

Det som möjligen var användbart var hur de analyserade datan. De hade en horisontell nivå där lärare tittade gemensamt och försökte hitta mönster samt en vertikal nivå där förstelärare analyserade datan. Processen kändes som en sambedömning av den egna verksamheten.

Neal Foster framför sin data.

Neal Foster framför sin data.

Sammanfattning dag 1-4

Läs gärna sammanfattningen av dag 1-3 också i tidigare blogginlägg.

Det var fyra mycket givande dagar på ExCel centre utanför London. En trendspaning bland teknikförsäljarna i stora mässhallen var att det var färre smartboard lösningar än vad som visats upp på exempelvis SETT i Stockholm. Istället hade antalet surfplattor och andra mobila datorenheter vuxit markant.

Bland talarna var tron på att teknikanvändning kan öka elevmotivationen en genomgående trend, men det framhölls gång på gång att vi måste hitta teknik som passar våra behov och inte leta efter en silver bullet som ska lösa alla problem. Vikten av goda relationer och en positiv attityd återkom också ofta. Soft Skills var också ett frekvent återkommande begrepp i sammanhanget hur skolan ska hitta ett sätt att bygga elevernas karaktär genom att belöna annat än vad läroplanen kräver. Här kan det dock finnas en diskrepans mellan Sverige och Storbritannien då vi har flera soft skills inskrivna i vår läroplan och kursplaner. Således borde vi kunna belöna dem med betyg. En uppmaning kan kanske vara att titta vilka soft skills vi har i våra kursplaner och vilka som saknas. Om det är viktiga förmågor som saknas måste vi hitta sätt att lyfta fram och utveckla dem.

Av flera talare användes också begreppet accountability med vilket de menade att lärare och skolledning måste känna ansvar för elevernas resultat.

20140129-231238.jpg

Dag 2 på BETT 2014

Andra dagen på BETT arena inleddes med den lysande titeln Living, Learning and Laughing. Återigen på första parkett fick vi stifta en trevlig bekantskap med Richard Gerver som hade den sköna titeln Inspirational Head.

Richard Gerver, Inpirational Head.

Richard Gerver, Inpirational Head.

Han framhöll att en fara med ny teknik är att vi letar efter en silver bullet som ska lösa alla våra problem. Utbildning är enligt Gerver en serie mänskliga möten. Men han framhöll att tekniken har en mycket viktig roll inom utbildning. Ett exempel var en anekdot från ett föräldramöte om sin egen dotter där läraren berömde hur fantastisk hon var på att skriva uppsatser. Detta eftersom hon hade en förmåga att skildra saker utförligt och nyanserat (för att knyta an till vår läroplan). Richard visste att hans dotter tog hjälp av hela sitt sociala nätverk när hon skrev uppsatser och samlade input från världens olika hörn. Han menade att utnyttja tekniken och sitt sociala nätverk inte är fusk utan att samarbeta.

Presentationen innehöll också en redogörelse för en sju timmars flygresa tillsammans med Steve Wozniak, en av Apples grundare. Det som fastnade hos Richard Gerver ur mötet var att Steve sa ”At Apple we’ll never employ anyone that needs managing”. Gerver menar att skolan har för stor fokus på formella kvalifikationer istället för användbara färdigheter. Han uppmanade att man skulle ställa sig frågan ”Will this help my students self manage?” när man utvärderar ny teknik.

Gerver kritiserade också PISA och hetsen att titta på vad andra länder gör. Istället menade han att vi skulle hålla fast vid den egna visionen. Han framhöll också vikten av att minska gapet mellan skolan och yrkesvärlden.

Här finns en föreläsning av Gerver hos UR.

Stephen Heppell presenterar Big Data.

Stephen Heppell presenterar Big Data.

Vi satt sedan kvar inne på BETT arena i väntan på nästa talare som var statistikern Stephen Heppell. Trots titeln Big Data var det även i hans presentation mänsklig relation och interaktion som stod i fokus.

Han visade hur statistik och data kan omsättas i intressanta elevprojekt. Ett sådant var elever som mätte ljudnivåer på olika platser i skolan med hjälp av en decibelmätare i en iPad. Eleverna utvecklade sedan stolar som förde mindre oljud genom att sätta sönderklippta tennisbollar på fötterna. Även Heppell framhöll vikten av self management. Han visade på statistik ur senaste PISA mätningen som visar att intresset för science verkar sjunka i takt med att provresultaten.

Min anteckning.

Min anteckning.

Gällande Facebook och andra ”farliga” siter menade Heppell att vi måste ta in de i klassrummet och föregå som goda förebilder. Han gjorde liknelsen med att om vi vill lära eleverna simma skulle vi inte hålla dom borta från vatten i 16-år och sedan slänga i dom i havet.

En av dagens höjdpunkter var Learners Voice då sex stycken 12-åringar från Wapping High School äntrade scenen och visade sina erfarenheter av att använda teknik i undervisningen.

De är så kallade digital natives d v s de föddes med internet och datorer i hemmen till skillnad från oss digital imigrants. Läraren James Mutton beskrev sina elever som digitally dexterous students. De hade fått i uppgift att testa olika lösningar för att lösa samma uppgift. Slutsatsen från både eleverna och Mr. Mutton var att det inte finns en teknikpryl som löser alla problem utan att man måste ha ett system som innehåller olika lösningar. Läraren drog en parallell till transportsystem genom att visa hur många olika sätt publiken tagit sig till mässan på.

Eleverna från frågor av moderatorn Jon Briggs.

Eleverna får frågor av moderatorn Jon Briggs (som även är den brittiska rösten till Apples Siri).

”I Have to teach my mom how to setup websites properly” Yasin 12.

I en av de mindre arenorna besökte vi Measuring what matters – soft skills made visible. Sex stycken talare berättade sina erfarenheter om mätning. Moderatorn utlovade en het debatt men alla var väldigt överens om att man måste mäta mer än de formella kraven från läroplanen. Exempel på soft skills var kritiskt tänkande, kommunikationsförmåga, kreativitet och medborgarskap (moral och karaktär).

Margareth Cox framhöll att vi behöver utnyttja teknik till formativ bedömning. Flera framhöll också vikten av att mätningar också måste tillåta misslyckanden från eleverna. Paul Hutton gjorde om ordet fail till en förkortning:

FAIL = First Attempt In Learning.

Avslutningsvis lyssnade vi på representanter från The Prince’s Trust diskutera vikten av STEM (Science Technology Engineering and Mathematics) i utbildningen. Även här argumenterades det för öppna IT-system. De menade att eftersom varje företag nu måste vara ett digitalt företag måste varje ung person vara digitalt kunnig.

Jamie Butt som var en av de elever som gått i The Prince’s Trust utbildning talade om sin svåra skolgång och vikten av att lärare har en empatisk förmåga. Han framhöll också att vi måste skapa framgång i lärandet. Angående matematik drog han följande skämt:

We shouldn’t split the world into those who get maths and those who don’t. And if you don’t get it it will take you hours to work it out.

Han menade att vi måste leta rätt på de mjuka värdena i läroplanen. De argumenterade också att Art behövdes i förkortningen STEM för att addera kreativitet. Kanske får vi då den nya förkortningen STEAM.

Publiken lämnar arenan efter en givande dag.

Publiken lämnar arenan efter en givande dag.

Dag 1 på BETT 2014

22-25 januari besökte vi BETT (British Educational Training and Technology) i London.

Vi anlände London City Airport klockan 9 och hann precis fram i tid för att lyssna på Lucy Neale från DigitalMe berätta om att Mozilla Open Badges kan hjälpa oss att öka elevmotivation och belöna soft skills. Vikten av att öka motivationen var ett mantra från många talare under mässan. Soft skills var även det ett begrepp som var återkommande.

Länkar från presentationen: www.makewav.es, www.makebadg.es

Längst fram på BETT arena.

Längst fram på BETT arena.

Sedan bänkade vi oss på första parkett inför fyra dignitärers Big Ideas för utbildningens framtid. Presentationen inleddes av Xavier Prats Monné, mannen med världens längsta titel – Deputy Director General for Education at the European Commission. Ironiskt nog störde tekniken inledningen i form av krånglande mikrofoner. När det var löst framhöll han att det är svårt att förutse hur tekniken kan ändra förutsättningarna i framtiden. Han gjorde det med hjälp av en anekdot från New York 1898 där det största problemet för politikerna var hästskit på gatorna, ett problem som då ansågs olösligt. Bara några år senare existerade inte problemet eftersom bilar ersatt hästarna. Hans råd till skolan var:

”Find things that work and scale them up.”

Rektorn för Eton – Tony Little pratade, inte helt oväntat, om att det viktigaste vara att utveckla karaktär hos eleverna och att privatskolor var överlägsna de statliga.

Vic Goddard framför sin PPT.

Vic Goddard framför sin PPT.

Av de fyra talarna var Vic Goddard från Passmores Academy den stora behållningen. Han talade passionerat om vikten att ha en unconditional positive regard för eleverna. Vid anställning av nya lärare på Passmores visar de en PPT bild där ett av fotona är på flygledare. Vic menade att om de misslyckas på jobbet så dör människor och lärare måste ta sitt jobb på lika stort allvar.

Efter föreläsningen tog vi ett varv runt på mässan som var fullkomligt gigantisk. En spaning var att det var mycket färre smarta presentationstavlor än vad som visats på exempelvis SETT och att olika varianter av tablets var den dominerande teknikprylen.

Min oro att jag glömt engelsk adapter var obefogad.

Min oro att jag glömt engelsk adapter var obefogad.

Därefter innehöll dagen en guidad tur på Chelsea College of Art för att undersöka en kreativ lärmiljö. Det var mycket intressant att se hur utrymmet formades i en demokratisk process där eleverna förhandlade sinsemellan om hur det skulle användas. Alla rum var mycket flexibla i hur de kunde möbleras utifrån syfte. En kombination av gammal och ny teknik användes i alla avdelningar.

Gården på Chelsea College of ART.

Gården på Chelsea College of ART.