Dag 4 på BETT 2014

Med hjälp av tidspress lyckades Edtech Incubator skapa en mycket uppslupen stämning i Learn Live Theatre 3 på lördagsmorgonen. (Den hade visserligen redan inletts av en eventansvarig som stod och klappade och ropade uppmuntrande fraser som ”Kom igen bara en dag kvar.” och ”Le, det är lördag.” på vägen från DLR till mässan.)

De gav talare 2 minuter att presentera sina olika tekniska lösningar för undervisning innan en man lät som ett signalhorn för att få dem att sluta. Men innan pitcharna satte igång framhöll de att teknik måste vara som syre. Det är livsviktigt att det finns där men vi ska inte behöva anstränga oss för att använda den. Vägen till det ansträngningslösa teknikanvändandet menade de gick genom:

  1. Work hard, fail a lot, learn more
  2. Have a love to be a lifelong learner
  3. Lead the way

Intressantast av de olika pitcharna var två plattformar som kunde användas av lärare och skolledning för att ge feed-back till varandra. Med olika lärplattformar fastnar vi kanske i att det bara är eleverna som ska ges formativ bedömning. Men det är ju minst lika viktigt att lärare och skolledare får det.

Systemen hette The School Collective och TeachBoost.

”Most of the learning we do is incidental.” Charl Fregona

Charl Fregona

Charl Fregona

På nästa event presenterade Charl Fregona hur London Metropolitan University använder en plattform kallad eMatrix baserad på Tessello för att undervisa sin personal i hur man använder olika tekniska hjälpmedel i undervisningen.

Innan vi var tvungna att bege oss mot Gatwick hann vi lyssna på en allvarstyngd skolledare vid namn Neal Foster under rubriken When good isn’t good enough. Han hade utvecklat matriser för att ta fram statistik över hur det gick för eleverna inom olika kurser. Genom att ge rätt data till rätt person i rätt tid menade han att vi kan fatta rätt beslut. Ur hans matriser kunde han lyfta ut data knutet till en mängd olika faktorer som elevernas kön, ålder, närvaro m m. Helhetsintrycket var lite läskigt.

Det som möjligen var användbart var hur de analyserade datan. De hade en horisontell nivå där lärare tittade gemensamt och försökte hitta mönster samt en vertikal nivå där förstelärare analyserade datan. Processen kändes som en sambedömning av den egna verksamheten.

Neal Foster framför sin data.

Neal Foster framför sin data.

Sammanfattning dag 1-4

Läs gärna sammanfattningen av dag 1-3 också i tidigare blogginlägg.

Det var fyra mycket givande dagar på ExCel centre utanför London. En trendspaning bland teknikförsäljarna i stora mässhallen var att det var färre smartboard lösningar än vad som visats upp på exempelvis SETT i Stockholm. Istället hade antalet surfplattor och andra mobila datorenheter vuxit markant.

Bland talarna var tron på att teknikanvändning kan öka elevmotivationen en genomgående trend, men det framhölls gång på gång att vi måste hitta teknik som passar våra behov och inte leta efter en silver bullet som ska lösa alla problem. Vikten av goda relationer och en positiv attityd återkom också ofta. Soft Skills var också ett frekvent återkommande begrepp i sammanhanget hur skolan ska hitta ett sätt att bygga elevernas karaktär genom att belöna annat än vad läroplanen kräver. Här kan det dock finnas en diskrepans mellan Sverige och Storbritannien då vi har flera soft skills inskrivna i vår läroplan och kursplaner. Således borde vi kunna belöna dem med betyg. En uppmaning kan kanske vara att titta vilka soft skills vi har i våra kursplaner och vilka som saknas. Om det är viktiga förmågor som saknas måste vi hitta sätt att lyfta fram och utveckla dem.

Av flera talare användes också begreppet accountability med vilket de menade att lärare och skolledning måste känna ansvar för elevernas resultat.

20140129-231238.jpg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>