Dag 3 på BETT 2014

Dagen inleddes med en mängd olika appar och gadgets för elever med speciella behov presenterade av Myles Pilling. Det var imponerande att se hur Myles på ett helt naturligt sätt själv använde sig av de tekniska hjälpmedlen i sin presentation. Ett föredöme för den som vill utveckla sin multimodalitet. Då han såg ut att vara en bit över femtio är han per definition inte en digital native men det skulle man aldrig tro.

Myles Pilling. Intressant att notera att varje föreläsare hade en tekniker som såg till att tekniken fungerade. (Hur ser den prioriteringen ut i skolan?)

Myles Pilling. Intressant att notera att varje föreläsare hade en tekniker som såg till att tekniken fungerade. (Hur ser den prioriteringen ut i skolan?)

Han visade upp visualizers, talsynteser och olika appar för stavningshjälp. www.symwriter.com, iWordQ, App4G.Keep, Snapguide, App Mapping Tool, The Padagogy Wheel.

En av de saker som verkligen imponerade var en penna som spelar in anteckningar. Den spelade även in ljudet i rummet och kunde sedan spela upp anteckningarna tillsammans med det som sades när anteckningen gjordes. En annan imponerande sak var NFC tags på vilka man kunde lägga in instruktioner som sedan lästes genom att man håller mobilen mot dem.

Listan på appar gjordes längre under nästa event som var The Learners Voice där fyra  elever från Woodlands Primary Academy visade hur vi skulle Get ‘Appy.

På grund av en förändring i programmet fick vi först plåga oss igenom minister Matthew Hancocks tänkta öppningstal från dag 1. Läs mer om detta och se mina tweets i elevernas lärares Tim Handleys Storify från dagen.

Eleverna visade verkligen vad det innebär att vara digital native då de guidade oss genom en rad olika appar stödda av en stor Prezi presentation i bakgrunden. En av eleverna introducerade begreppet ”multiapping” i bemärkelsen att man måste använda flera appar för att utföra vissa sysslor. Följande citat visar också vilken djup förståelse eleverna hade för tekniken.

”This would have taken ages to do in Photoshop” Cameron 10

Eftersom det visar att han förutom att förstå appen har en förståelse för världens kanske mest heltäckande bildbehandlingsprogram.

När man trodde de var klara tog de allt till nästa nivå och berättade att de börjat göra egna appar.

Eleverna från Woodlands Primary Academy.

Eleverna från Woodlands Primary Academy.

Nästa event var knökfullt och gjorde oss lite star-struck eftersom vi fick möjlighet att se Jon Bergmann och Aaron Sams presentera flipped learning.

Jag har inspirerats mycket av Daniel Barker och testat flipped classroom med goda resultat. Saams och Bergmann menar också att flipped classroom är ett bra första steg för att frigöra tid så att man kan möta och handleda eleverna. Problemet de vill komma åt är att vi ofta använder för stor del av lektionen till monolog och att vi sedan skickar hem eleverna för att göra det svåra arbetet. Genom att ställa oss själva frågan ”What is the best use of my face-to-face classtime?” kan vi synliggöra hur vi bör utveckla våra lektioner.

I sin nya bok Flipped Learning som kommer ut i sommar presenterar de hur vi kan gå vidare efter flipped classroom. De visade bland annat upp en flippad version av blooms taxonomi.

Aaron Sams och Jon Bergmann flippar Blooms taxonomi.

Aaron Sams och Jon Bergmann flippar Blooms taxonomi.

De menar att undervisning måste vara en kombination av content (lektionsinnehåll), curiosity (anknytning till elevintresse) och relationships (tid att prata med alla elever).

Avslutningsvis visade olika testimonials från lärare som använt deras tankesätt. Jag hade gärna varit en av dem.

För de som oroade sig för att videor kan ersätta lärare hade de ett krasst svar. Om man kan bli ersatt av en video så bör man bli det. De menade istället att i ett flippat klassrum blir läraren ännu viktigare.

Eftersom han var keynote speaker lyssnade vi på Sir Ranulph Fiennes. Det var ett stort misstag. Programmet utlovade att vi skulle få se hur hans äventyr världen över kunde följas från 43 000 skolor med hjälp av ny teknik. Det var istället en dinosaurie från det gamla imperiet med skevt genus som gick igenom olika expeditioner under 1900-talet. Efter hans långa monotona monolog summerade han tekniken i en mening (läses med högtravande, monoton, brittisk engelska) ”…and oh, through the use of technology this could all be followed from 43 000 schools”. Från mina engelska vänners reaktion senare på kvällen kunde jag dock utläsa att det var en big deal att ha sett honom.

Det han dock sa som knöt an till något andra talare varit inne på var att karaktär är viktigare än kunskaper. Han menade att man ska anställa utifrån karaktär och motivation eftersom det andra kan läras ut senare. Inför expeditioner sparkade de alltid någon om de såg tecken på farliga karaktärsdrag. Dock fanns det ett problem.

”At Antarctica you can fire someone but you can’t get rid of them.”

Avslutningsvis lyssnade vi till den unga entreprenören Travis Allen om vad Becoming a mobile learner innebär. Han talade passionerat om att både lärare och elever måste bli lifelong digital learners. Genom hans iSchool initiative bjuds elever in för att lära lärare.

Han framhöll vikten av att skapa ett klimat där man tillåts att misslyckas. En ögonöppnare för honom var när han fick höra att Angry Birds var spelutvecklaren Rovios femtioåttonde spel. Han menade att man alltför sällan pratar om att det behövs misslyckanden för att lyckas vilket stämmer väl med FAIL = First Attempt In Learning från tidigare dagar på mässan.

Travis framhöll också att vi måste lära av varandra och om vi ska lära av Finland så är skolkulturen nyckeln. Där har man skapat en positiv kultur för lärare och lärande.

Travis Allen från en upphöjd position på BETT arena.

Travis Allen från en upphöjd position på BETT arena.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>