Kategoriarkiv: Relationell pedagogik

Mobilen – en livsviktig relation

Mobilen ett användbart verktyg i undervisningen men också en distraktion som hindrar relationen i klassrummet mellan elev – lärare och elev – klasskamrater.

Jag hör ibland lärare bagatellisera det eleven gör med mobilen – att de spelar eller surfar. Det gör de ibland men för många innebär mobilen livsviktiga relationer och en trygghet.

Jag har satt ihop denna Prezi för att visualisera att en mobil för in för relationer i klassrummet. Med det som utgångspunkt hoppas jag få igång en bra diskussion om hur mobilen bör användas för att visa respekt gentemot lärare och klasskamrater och ha en god relation i klassrummet.

Det var också ett bra tillfälle att testa göra en Prezi.

Tänker också att den här filmen om hur skräckfilmsregissörer löser mobilproblemet kan vara en rolig startnyckel.

3 viktiga möten

Jag läste Lars H. Gustavssons bok Växa inte lyda om barnutveckling i helgen. Han beskriver tre olika möten:

  • Det lärande mötet
  • Det läkande mötet
  • Det livsgivande mötet

Detta är även applicerbart på gymnasienivå. Det lärande mötet är då ett samarbete mot kunskapsutveckling sker. Det läkande mötet är när eleven behöver ta upp saker som hänt i livet. Det livsgivande mötet är ett mer informellt samtal om gemensamma intressen, saker som hänt i världen m m.

Vi lärare är för stressade att alla möten ska vara lärande. Om vi ger de andra två lika stor vikt stärker vi relationen till eleven och får ett bättre lärande möte.