Kategoriarkiv: Multimodalitet

Transformation

UR:s temasida Didaktikens Verktyg är full med användbar information kring teknikanvändning i undervisning. Bland annat finns där en interaktiv modell av Staffan Selander som illustrerar hur en uppgift byggs upp i transformationscykler. Jag tror den erbjuder en bra struktur för hur man kan tänka när man vill implementera teknik i sin undervisning.

Här försöker jag själv förklara modellen med hjälp av presentationsverktyget Prezi.

Flipped Classroom

Jag har själv mycket goda erfarenheter av att arbeta med flipped classroom. Här går jag igenom några tekniker man kan använda för att spela in flippar.

Först en kort summering av vad flipped classroom är.

20140225-204818.jpg

Genom att spela in genomgångar kan man flytta ut dem från klassrummet och på så sätt frigöra tid för att arbeta tillsammans med eleverna under lektionstiden. Metoden introduceras i boken Flip Your Classroom av Jonathan Bergmann och Aaron Sams. De kommer i Juni 2014 ut med sin nästa bok Flipped Learning.

Steg 1 är hitta inspelningstekniker som passar för det man vill gå igenom. Nedan har jag gjort filmer som demonstrerar fyra olika tekniker.

Steg 2 är att publicera. Jag förordar att man skaffar sig ett YouTube-konto och gör i ordning en egen kanal (Här hittar du min kanal). Fördelarna är många:

 • Integrering med andra plattformar och möjlighet att bädda in filmklipp (som jag gjort nedan)
 • Statistik som visar hur många som har tittat
 • Möjlighet att kommentera
 • Möjlighet att texta
 • Möjlighet att lägga in annoteringar i efterhand
 • Olika filter och förbättringsmöjligheter
 • Möjlighet att vara offentlig eller privat (använd då alternativet olistad)

Steg 3 (som är det viktigaste och tyvärr inte redogörs här) är att fylla den lektionstid man nu frigjort med kreativa utvecklande övningar.

Inspelningstekniker

Filma med datorns webbkamera. Metoden lämpar sig för att filma sig själv exempelvis som här framför white-boarden.

Filma det som händer på datorns skärm (här med hjälp av programmet Adobe Captivate). Metoden lämpar sig för att exempelvis gå igenom en PPT-presentation eller förklara hur ett program fungerar.

Två olika sätt att filma sina händer med mobilen. Metoden används framgångsrikt av Daniel Barker för att visa exempelvis matematiska uträkningar.

Uppifrån

Framifrån med hjälp av ett legostativ.

 

En smiley säger mer än tusen ord

När någon uttrycker något väldigt glatt eller sorgligt i sociala medier fylls kommentarerna med smileys. Kanske är det ännu ett bevis på att talesättet ”en bild säger mer än tusen ord” stämmer.

Passande nog kallas smileys även emoticons efter en sammanslagning av de engelska orden emotion och icon. Det svenska ordet skulle alltså vara känslosymboler vilket med modernt språkbruk kan kortas ner till emos (dock risk för förväxling med fans av emotional hardcore).

Emosarna har dykt upp utanför sociala media, som i reklamen för en mobiloperatör, och förmodligen kommer vi att se dem i fler sammanhang framöver.

20140209-235156.jpg

De bör lämpa sig väl för skoluppgifter. Jag tror på transformation och multimodalitet som en väg framåt för skolan. Att ta in en teckenvärld som redan används av eleverna och låta dem använda den i skolarbetet kan öka motivation och engagemang.

En idé till uppgift är att låta eleverna tolka berättelser med emos. Här har jag gett mig på Romeo och Julia.

20140209-234058.jpg

Ett annat användningsområde är att skapa en rebus. Här ett ofrånkomligt helgnöje för föräldrar.

20140211-105750.jpg

Gör film med webbkameran

De flesta bärbara datorer är utrustade med en webbkamera. Den är ett ofta bortglömt men lysande verktyg som eleven kan lösa skoluppgifter med. Metoden som beskrivs nedan lämpar sig för de flesta ämnen både i grundskolan och gymnasiet. Den går att arbeta med både individuellt och i grupp.

Pågående arbete med webbkameran.

Pågående arbete med webbkameran.

Idéns ursprung är SVTs webbproduktion Film på Minuten.

Stillbild ur Hajen från SVTs Film på Minuten.

Stillbild ur Hajen från SVTs Film på Minuten.

Istället för att flytta runt kameran arbetar eleverna med att flytta in föremål framför kameran. Det gör att de kan arbeta i klassrummet och att man som lärare är tillgänglig för handledning och bedömning. Metoden lämpar sig för att skapa en egen berättelse, göra tolkningar av andras berättelser eller förklara och presentera arbeten. Vad man väljer att ta in framför kameran beror helt på vad man vill berätta. I min inspelade flipp nedan är det, i likhet med SVTs produktion, urklippta figurer monterade på blompinnar som hålls in framför en utskriven bakgrund. Men man kan självklart ta in hela föremål eller andra saker som passar det man vill berätta.

Här visar jag hur eleverna kan arbeta i programmet Movie Maker men metoden funkar i alla filmredigeringsprogram som kan spela in med webbkameran.

Som lärare kan det vara bra att ha följande material tillgängligt för eleverna.

 • Sax
 • Lim
 • Tejp
 • Kartong
 • Blompinnar
 • Gamla magasin
 • Tidskriftsamlare (att samla material i mellan lektioner + ett användningsområde som visas i flippen)

Att arbeta med film ger eleven multimodala möjligheter och därigenom kan vi tillgodose individuella förutsättningar och behov.

Vill man fördjupa sig i teori så är det användbart att knyta arbetsmetoden till den modell med transformationscykler som Staffan Selander tagit fram.