Kategoriarkiv: Bedömning

**! Two stars and a wish

Metoden two stars and a wish nämns ofta i samband med formativ bedömning. Den går att använda som lärare, samt för kamratbedömning och självbedömning.

Metoden innebär att man nämner två positiva saker att lära av och en sak att utveckla.

Att det är det positiva som får ta störst plats är viktigt. Det kan knytas till Hattie som i Synligt lärande för lärare (s. 65) menar att vi kan motverka elevers självhandikapp genom att skapa framgång i lärandet. Daniel Kahneman skriver i Tänka snabbt och långsamt att ”jaget är mer motiverat att undvika negativa självbilder än att bejaka goda” (Kahneman 2013, s. 337). Genom att använda two stars and a wish kan vi skapa framgång i lärandet och undvika att ge eleven en negativ självbild.

Bedömning av blogginlägget:

* Bra att det är kortfattat vilket passar bloggformatet.
* Toppen att du gör egna kopplingar till litteratur.
! Det hade varit användbart med egna erfareheter om metoden.

Tack för feed-back. Jag har inte använt metoden så länge men jag tycker mig se att eleverna tar till sig feed-backen mer och hänvisar till mina kommentarer i större utsträckning än tidigare.

Rädslan att förlora

Jag har precis läst Daniel Kahnemans Tänka snabbt och långsamt. I den tar han upp fenomenet förlustaversion vilket innebär att vi har större benägenhet att engagera och ansträngs oss vid risk för förlust än vid chans till vinst.

Jag tror att det kan appliceras på skolan. Ett av exemplen Kahneman tar upp gäller professionella golfspelare som puttar bättre för par eftersom de riskerar en förlust (bogey) utifrån referenspunkten (som är par) än vad de gör för birdie då de har chans till vinst.

Med samma logik bör en elev prestera bättre vid risk för ett lägre resultat än referenspunkten. Vi bör därför ingjuta stort självförtroende i våra elever och ge dem en högt satt referenspunkt.

I vilket av följande scenarion skulle du plugga inför ett prov?

Läraren talar om att du i stort sett har ett B om du bara visar det på provet.

Läraren talar om att du ligger på C men har stor chans att få ett högre betyg på provet.

Med exemplet menar jag inte att vi ska ljuga för eleven om vilket betyg hen ligger på utan illustrera vad det innebär att få en högre referenspunkt.

Kanske att denna rädsla för förlust utifrån referenspunkten är en anledning att elever i skolor med höga medelbetyg presterar bra. Referenspunkten är högre där.

Förlustaversion kan också hjälpa oss förstå frånvaro. En av formuleringarna i boken är: ”Jaget är mer motiverat att undvika negativa självbilder än att bejaka goda” (Kahneman 2013, s. 337). Om lektionen riskerar att ge eleven en negativ självbild väljer hen att inte gå dit.