Transformation

UR:s temasida Didaktikens Verktyg är full med användbar information kring teknikanvändning i undervisning. Bland annat finns där en interaktiv modell av Staffan Selander som illustrerar hur en uppgift byggs upp i transformationscykler. Jag tror den erbjuder en bra struktur för hur man kan tänka när man vill implementera teknik i sin undervisning.

Här försöker jag själv förklara modellen med hjälp av presentationsverktyget Prezi.

Nominerad till Guldäpplet

Jag är mycket glad och stolt över att vara nominerad till Guldäpplet.

”Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.”

Stort tack till alla elever och kollegor som är med och testar nya saker.

20140817-212407-77047887.jpg

Dag 2 på #SETT2014

Även dag 2 började med en löptur i tunnelgången på T-Centralen:

20140508-151923.jpg

Första programpunkten var Evi Kärpijoki och Robert Lindholms presentation om hur deras finska skola arbetar med Google Drive som lärplattform. De svarade direkt upp på mitt önskemål från dag ett om att involvera publiken. De byggde delar av sin presentation live och vi fick delta genom att svara på undersökningar och göra gemensamma anteckningar. Snacka om att leva som man lär.

Helt övertygande var ändå inte Google som lösning eftersom det innehöll en hel del manuell admin. Upplevelsen var också att det var väldigt textbaserat vilket bekräftades när jag misslyckades med att lägga in den här bilden i det gemensamma anteckningsdokumentet.

20140508-153320.jpg

Hela presentationen inklusive vår interaktion finns här.

Därefter tog jag en ordentlig titt i mässhallen. Tipset om att ha en tydlig agenda vad man ska titta efter stämde verkligen och ledde till många bra möten. Bland annat med en skön norrman som sa ”vi dritter i Skolverket”.

20140508-154219.jpg
UR vann min inofficiella godast godis på mässan tävling.

Finaste montern hade Skolplattformen som kombinerade gamla skolbänkar och affischer med en modern presentation.

20140508-193255.jpg

Det var mycket folk på mässan och stort tryck att komma in på föreläsningarna. Jag hade sett fram emot att lära mig hur man kan ”Jobba smart – att vara en bra lärare utan att jobba ihjäl sig” av Helena Kvarnsell. Men trots att jag var där 15 min innan och att den var i stora salen M1 fick jag inte plats. Den föreläsningens popularitet kanska säger något om vart lärarkåren befinner sig idag.

Det blev istället ytterligare en sväng i mässhallen innan jag i ännu godare tid gick och ställde mig i kö till Ann-Marie Körling som jag inte ville missa. Jag har länge inspirerats av @korlingsord på Twitter. Ann-Marie var minst lika inspirerande afk. Hon pratade om hur språket gör skillnad med roliga exempel på vad vi lärare bör och inte bör säga. Exemplena på vad vi inte bör säga var bl a: Jag hann inte. Du behöver bara göra tre! Jag ser att ni är trötta nu. De är intressanta i relation till det Anders Holmgren talade om dag ett när han gav exempel på vad elever säger när de spelar skolspelet: Måste vi kunna det här. Kommer det här på provet. Kanske är det så att både lärare och elever ibland tyvärr spelar skolspelet.

Ann-Marie omformulerade en del i läroplanen till en diskussionsfråga att använda i kollegiet: Hur möter eleven respekt för sitt arbete och sin person? Utifrån samma formulering i läroplanen påpekade hon att vi måste berätta en annan berättelse om skolan än den som syns i media just nu för att: Läraren ska utanför skolan möta respekt för sin person och sitt arbete.

Avslutningsvis tryckte hon på vikten av att involvera eleverna.

20140508-194925.jpg

Dagens sista föreläsning för mig blev ”Det är bara att Googla” av Filippa Mannerheim. Filippa påpekade att individualisering allt för ofta likställs med ensamarbete och att det sker på bekostnad av gemensamt lärande. Lärare abdikerar ur sökprocessen och hoppas att eleven ska hitta kunskaper på egen hand. Filippa föreslår istället att man ska samtals-Googla det vill säga gemensamt utforska ett område. Hon illustrerade det med en personlig berättelse om hur hon tillsammans med sin son utforskade och hittade en frågeställning med ordet potatis som utgångspunkt. Genom att skaffa sig kunskaper från man till sökordstrampoliner där det ena ordet leder till det andra.

För att summera dagen använder jag samma exit check strategi som Anders Holmgren nämnde dag ett.

Avsluta dessa meningar:

Jag tyckte bäst om…
…att min önskan om att åhörarna skulle bjudas in till interaktion besvarades redan i första föreläsningen. Härligt med någon som inte bara pratar utan gör.

Jag är inte säker på…
…att alla som behöver lyssna gör det. Vart är politikerna och journalisterna? Konstigt att teknikanvändning i skolan fortfarande till stor del känns som en gräsrotsrörelse.

Jag vill höra mer av…
…internationella talare. Det är stort intresse och besökartryck på SETT. Vart är de stora internationella namnen?

Dag 1 på #SETT2014

Dagen började så här:

20140507-155011.jpg

Därför känndes den första föreläsningen ”Konsten att leda i nuet” av Dennis Westerberg extra relevant. Upplevelsen var nämligen han bytt ut ordet leva mot leda för att passa in i sammanhanget. Han gav en inspirerande föreläsning om hur vi genom att fokusera på en sund tanke åt gången kan leva i nuet och minska vår stress. Han menade att vi genom vårt sinne, medvetande och tankar är ansvariga för att välja om glaset är halvfullt eller halvtomt.

Kopplingen till ledarskap hängdes på i slutet genom att det handlar om att ”leda genom att förstå inre processer”.

Han gjorde även en intressant analys om varför vi tittar mer och mer på TV-serier och mindre på film. Det handlar om att vi vill ha spänningen NU och att den klassiska dramatiska berättarmallen spelat ut sin roll. Intressant att ta med sig till analyser med mina Film- och TV-produktionselever.

Därefter utlovades det forskning om införandet av lärplattform i en dansk skola. Intel och Dell snodde tyvärr halva föreläsningstiden till marknadsföring. Intel visade denna filmen om att bygga broar – bokstavligen.

Tom Rasmussen berättade sedan om hur viktigt det är att planera innan införande av 1:1 och en lärplattform. Resultat från universitetsstudien som utlovades i programmet nämndes tyvärr aldrig.

Därefter lunch. Då det är galna köer på allt i närheten av Kistamässan gick vi en bit i kylan och gjorde återbesök på en vettig bricklunchbuffé.

Efter lunch var det dags för nya lärmiljöer. De presenterades av Stephanie Hamilton från Apples huvudkontor i Cuppertino. Hon utgick forskning av Dr David Thornburg som delar in miljön i lägereldar, vattenhål, grottor och bergstoppar. Hon visade exempel på de olika miljöerna från skolor runt om i världen, bland annat YBC i Nacka och Vittra Telefonplan. Intressant att notera att även Microsoft har gjort om hela sitt kontor utifrån de miljöerna.

Stephanie visade ett vanligt klassrum som exempel och pratade om hur förlegat det var. Ändå sitter vi åhörare där i rad efter rad. Nya lärmiljöer efterfrågas på nästa års SETT.

20140507-162155.jpg

Till Anders Holmgrens föreläsning om formativ bedömning slöt vi upp i full styrka från skolan. En eloge till honom för att han engagerade åhörarna i olika diskussioner. Mer sånt!

Han levde upp till höga förväntningar. Anders menade att eleverna faller in i skolspelet eftersom de inte har makt över bedömningen. Formativ bedömning är ett sätt att ge eleverna den makten. Han framhöll också att formativ bedömning inte ska leda till överdriven användning av matriser och individuella samtal.

Presentationen innehöll en användbar mötesmodell för att komma igång med kollegialt lärande.

20140507-201932.jpg

Jag hade sett fram emot programpunkten ”Skolans nya script”. Tyvärr ställdes den in och en rektor från Åtvidabergs kommun ryckte in och talade om entreprenöriellt lärande och kontakt med yrkeslivet. Han gjorde ett bra jobb i uppförsbacken. Största behållningen var uppmaningen att inte sitta i massa möten utan att göra.

Patrik Hernvall blev en bra avslutning på dagen. Han la sig på rätt nivå för oss trötta mötesdeltagare och gav en personlig reflektion över 20 år med Internet i skolan. Starten markerades av Carl Bildts mejl till Bill Clinton 4 februari 1994. Presentationen innehöll den radikala idén att ersätta alla ämnen med ett – ”kommunikation”.

Klockan hann bli över fem innan jag hörde PISA nämnas första gången.

För att summera dagen använder jag en exit check strategi som Anders Holmgren nämnde.

Avsluta dessa meningar:

Jag tyckte bäst om…
…att Anders Holmgren gav mig bättre förståelse för formativ bedömning och tankar om hur det kan implementeras.

Jag är inte säker på…
…det som flera talare nämner att man inte ska föra in teknik för tekniken skull. Jag tycker att det dels finns en demokratisk anledning till 1:1 plus att tillgången till teknik är en förutsättning för att utveckla digital kompetens. Har man pedagogikiska tankar på plats innan är det toppen men jag tror också det kan växa fram under införande.

Jag vill göra mer av…
…interaktion. Mässan borde leva som den lär och erbjuda fler möjligheter än att låta besökare sitta som passiva mottagare.

20140507-203542.jpg
Mässan hade samma pappmuggar som vi har på skolan vilket gjorde en hemmastadd.

Flipped Classroom

Jag har själv mycket goda erfarenheter av att arbeta med flipped classroom. Här går jag igenom några tekniker man kan använda för att spela in flippar.

Först en kort summering av vad flipped classroom är.

20140225-204818.jpg

Genom att spela in genomgångar kan man flytta ut dem från klassrummet och på så sätt frigöra tid för att arbeta tillsammans med eleverna under lektionstiden. Metoden introduceras i boken Flip Your Classroom av Jonathan Bergmann och Aaron Sams. De kommer i Juni 2014 ut med sin nästa bok Flipped Learning.

Steg 1 är hitta inspelningstekniker som passar för det man vill gå igenom. Nedan har jag gjort filmer som demonstrerar fyra olika tekniker.

Steg 2 är att publicera. Jag förordar att man skaffar sig ett YouTube-konto och gör i ordning en egen kanal (Här hittar du min kanal). Fördelarna är många:

 • Integrering med andra plattformar och möjlighet att bädda in filmklipp (som jag gjort nedan)
 • Statistik som visar hur många som har tittat
 • Möjlighet att kommentera
 • Möjlighet att texta
 • Möjlighet att lägga in annoteringar i efterhand
 • Olika filter och förbättringsmöjligheter
 • Möjlighet att vara offentlig eller privat (använd då alternativet olistad)

Steg 3 (som är det viktigaste och tyvärr inte redogörs här) är att fylla den lektionstid man nu frigjort med kreativa utvecklande övningar.

Inspelningstekniker

Filma med datorns webbkamera. Metoden lämpar sig för att filma sig själv exempelvis som här framför white-boarden.

Filma det som händer på datorns skärm (här med hjälp av programmet Adobe Captivate). Metoden lämpar sig för att exempelvis gå igenom en PPT-presentation eller förklara hur ett program fungerar.

Två olika sätt att filma sina händer med mobilen. Metoden används framgångsrikt av Daniel Barker för att visa exempelvis matematiska uträkningar.

Uppifrån

Framifrån med hjälp av ett legostativ.

 

En smiley säger mer än tusen ord

När någon uttrycker något väldigt glatt eller sorgligt i sociala medier fylls kommentarerna med smileys. Kanske är det ännu ett bevis på att talesättet ”en bild säger mer än tusen ord” stämmer.

Passande nog kallas smileys även emoticons efter en sammanslagning av de engelska orden emotion och icon. Det svenska ordet skulle alltså vara känslosymboler vilket med modernt språkbruk kan kortas ner till emos (dock risk för förväxling med fans av emotional hardcore).

Emosarna har dykt upp utanför sociala media, som i reklamen för en mobiloperatör, och förmodligen kommer vi att se dem i fler sammanhang framöver.

20140209-235156.jpg

De bör lämpa sig väl för skoluppgifter. Jag tror på transformation och multimodalitet som en väg framåt för skolan. Att ta in en teckenvärld som redan används av eleverna och låta dem använda den i skolarbetet kan öka motivation och engagemang.

En idé till uppgift är att låta eleverna tolka berättelser med emos. Här har jag gett mig på Romeo och Julia.

20140209-234058.jpg

Ett annat användningsområde är att skapa en rebus. Här ett ofrånkomligt helgnöje för föräldrar.

20140211-105750.jpg

Gör film med webbkameran

De flesta bärbara datorer är utrustade med en webbkamera. Den är ett ofta bortglömt men lysande verktyg som eleven kan lösa skoluppgifter med. Metoden som beskrivs nedan lämpar sig för de flesta ämnen både i grundskolan och gymnasiet. Den går att arbeta med både individuellt och i grupp.

Pågående arbete med webbkameran.

Pågående arbete med webbkameran.

Idéns ursprung är SVTs webbproduktion Film på Minuten.

Stillbild ur Hajen från SVTs Film på Minuten.

Stillbild ur Hajen från SVTs Film på Minuten.

Istället för att flytta runt kameran arbetar eleverna med att flytta in föremål framför kameran. Det gör att de kan arbeta i klassrummet och att man som lärare är tillgänglig för handledning och bedömning. Metoden lämpar sig för att skapa en egen berättelse, göra tolkningar av andras berättelser eller förklara och presentera arbeten. Vad man väljer att ta in framför kameran beror helt på vad man vill berätta. I min inspelade flipp nedan är det, i likhet med SVTs produktion, urklippta figurer monterade på blompinnar som hålls in framför en utskriven bakgrund. Men man kan självklart ta in hela föremål eller andra saker som passar det man vill berätta.

Här visar jag hur eleverna kan arbeta i programmet Movie Maker men metoden funkar i alla filmredigeringsprogram som kan spela in med webbkameran.

Som lärare kan det vara bra att ha följande material tillgängligt för eleverna.

 • Sax
 • Lim
 • Tejp
 • Kartong
 • Blompinnar
 • Gamla magasin
 • Tidskriftsamlare (att samla material i mellan lektioner + ett användningsområde som visas i flippen)

Att arbeta med film ger eleven multimodala möjligheter och därigenom kan vi tillgodose individuella förutsättningar och behov.

Vill man fördjupa sig i teori så är det användbart att knyta arbetsmetoden till den modell med transformationscykler som Staffan Selander tagit fram.

**! Two stars and a wish

Metoden two stars and a wish nämns ofta i samband med formativ bedömning. Den går att använda som lärare, samt för kamratbedömning och självbedömning.

Metoden innebär att man nämner två positiva saker att lära av och en sak att utveckla.

Att det är det positiva som får ta störst plats är viktigt. Det kan knytas till Hattie som i Synligt lärande för lärare (s. 65) menar att vi kan motverka elevers självhandikapp genom att skapa framgång i lärandet. Daniel Kahneman skriver i Tänka snabbt och långsamt att ”jaget är mer motiverat att undvika negativa självbilder än att bejaka goda” (Kahneman 2013, s. 337). Genom att använda two stars and a wish kan vi skapa framgång i lärandet och undvika att ge eleven en negativ självbild.

Bedömning av blogginlägget:

* Bra att det är kortfattat vilket passar bloggformatet.
* Toppen att du gör egna kopplingar till litteratur.
! Det hade varit användbart med egna erfareheter om metoden.

Tack för feed-back. Jag har inte använt metoden så länge men jag tycker mig se att eleverna tar till sig feed-backen mer och hänvisar till mina kommentarer i större utsträckning än tidigare.

Dag 4 på BETT 2014

Med hjälp av tidspress lyckades Edtech Incubator skapa en mycket uppslupen stämning i Learn Live Theatre 3 på lördagsmorgonen. (Den hade visserligen redan inletts av en eventansvarig som stod och klappade och ropade uppmuntrande fraser som ”Kom igen bara en dag kvar.” och ”Le, det är lördag.” på vägen från DLR till mässan.)

De gav talare 2 minuter att presentera sina olika tekniska lösningar för undervisning innan en man lät som ett signalhorn för att få dem att sluta. Men innan pitcharna satte igång framhöll de att teknik måste vara som syre. Det är livsviktigt att det finns där men vi ska inte behöva anstränga oss för att använda den. Vägen till det ansträngningslösa teknikanvändandet menade de gick genom:

 1. Work hard, fail a lot, learn more
 2. Have a love to be a lifelong learner
 3. Lead the way

Intressantast av de olika pitcharna var två plattformar som kunde användas av lärare och skolledning för att ge feed-back till varandra. Med olika lärplattformar fastnar vi kanske i att det bara är eleverna som ska ges formativ bedömning. Men det är ju minst lika viktigt att lärare och skolledare får det.

Systemen hette The School Collective och TeachBoost.

”Most of the learning we do is incidental.” Charl Fregona

Charl Fregona

Charl Fregona

På nästa event presenterade Charl Fregona hur London Metropolitan University använder en plattform kallad eMatrix baserad på Tessello för att undervisa sin personal i hur man använder olika tekniska hjälpmedel i undervisningen.

Innan vi var tvungna att bege oss mot Gatwick hann vi lyssna på en allvarstyngd skolledare vid namn Neal Foster under rubriken When good isn’t good enough. Han hade utvecklat matriser för att ta fram statistik över hur det gick för eleverna inom olika kurser. Genom att ge rätt data till rätt person i rätt tid menade han att vi kan fatta rätt beslut. Ur hans matriser kunde han lyfta ut data knutet till en mängd olika faktorer som elevernas kön, ålder, närvaro m m. Helhetsintrycket var lite läskigt.

Det som möjligen var användbart var hur de analyserade datan. De hade en horisontell nivå där lärare tittade gemensamt och försökte hitta mönster samt en vertikal nivå där förstelärare analyserade datan. Processen kändes som en sambedömning av den egna verksamheten.

Neal Foster framför sin data.

Neal Foster framför sin data.

Sammanfattning dag 1-4

Läs gärna sammanfattningen av dag 1-3 också i tidigare blogginlägg.

Det var fyra mycket givande dagar på ExCel centre utanför London. En trendspaning bland teknikförsäljarna i stora mässhallen var att det var färre smartboard lösningar än vad som visats upp på exempelvis SETT i Stockholm. Istället hade antalet surfplattor och andra mobila datorenheter vuxit markant.

Bland talarna var tron på att teknikanvändning kan öka elevmotivationen en genomgående trend, men det framhölls gång på gång att vi måste hitta teknik som passar våra behov och inte leta efter en silver bullet som ska lösa alla problem. Vikten av goda relationer och en positiv attityd återkom också ofta. Soft Skills var också ett frekvent återkommande begrepp i sammanhanget hur skolan ska hitta ett sätt att bygga elevernas karaktär genom att belöna annat än vad läroplanen kräver. Här kan det dock finnas en diskrepans mellan Sverige och Storbritannien då vi har flera soft skills inskrivna i vår läroplan och kursplaner. Således borde vi kunna belöna dem med betyg. En uppmaning kan kanske vara att titta vilka soft skills vi har i våra kursplaner och vilka som saknas. Om det är viktiga förmågor som saknas måste vi hitta sätt att lyfta fram och utveckla dem.

Av flera talare användes också begreppet accountability med vilket de menade att lärare och skolledning måste känna ansvar för elevernas resultat.

20140129-231238.jpg

Dag 3 på BETT 2014

Dagen inleddes med en mängd olika appar och gadgets för elever med speciella behov presenterade av Myles Pilling. Det var imponerande att se hur Myles på ett helt naturligt sätt själv använde sig av de tekniska hjälpmedlen i sin presentation. Ett föredöme för den som vill utveckla sin multimodalitet. Då han såg ut att vara en bit över femtio är han per definition inte en digital native men det skulle man aldrig tro.

Myles Pilling. Intressant att notera att varje föreläsare hade en tekniker som såg till att tekniken fungerade. (Hur ser den prioriteringen ut i skolan?)

Myles Pilling. Intressant att notera att varje föreläsare hade en tekniker som såg till att tekniken fungerade. (Hur ser den prioriteringen ut i skolan?)

Han visade upp visualizers, talsynteser och olika appar för stavningshjälp. www.symwriter.com, iWordQ, App4G.Keep, Snapguide, App Mapping Tool, The Padagogy Wheel.

En av de saker som verkligen imponerade var en penna som spelar in anteckningar. Den spelade även in ljudet i rummet och kunde sedan spela upp anteckningarna tillsammans med det som sades när anteckningen gjordes. En annan imponerande sak var NFC tags på vilka man kunde lägga in instruktioner som sedan lästes genom att man håller mobilen mot dem.

Listan på appar gjordes längre under nästa event som var The Learners Voice där fyra  elever från Woodlands Primary Academy visade hur vi skulle Get ‘Appy.

På grund av en förändring i programmet fick vi först plåga oss igenom minister Matthew Hancocks tänkta öppningstal från dag 1. Läs mer om detta och se mina tweets i elevernas lärares Tim Handleys Storify från dagen.

Eleverna visade verkligen vad det innebär att vara digital native då de guidade oss genom en rad olika appar stödda av en stor Prezi presentation i bakgrunden. En av eleverna introducerade begreppet ”multiapping” i bemärkelsen att man måste använda flera appar för att utföra vissa sysslor. Följande citat visar också vilken djup förståelse eleverna hade för tekniken.

”This would have taken ages to do in Photoshop” Cameron 10

Eftersom det visar att han förutom att förstå appen har en förståelse för världens kanske mest heltäckande bildbehandlingsprogram.

När man trodde de var klara tog de allt till nästa nivå och berättade att de börjat göra egna appar.

Eleverna från Woodlands Primary Academy.

Eleverna från Woodlands Primary Academy.

Nästa event var knökfullt och gjorde oss lite star-struck eftersom vi fick möjlighet att se Jon Bergmann och Aaron Sams presentera flipped learning.

Jag har inspirerats mycket av Daniel Barker och testat flipped classroom med goda resultat. Saams och Bergmann menar också att flipped classroom är ett bra första steg för att frigöra tid så att man kan möta och handleda eleverna. Problemet de vill komma åt är att vi ofta använder för stor del av lektionen till monolog och att vi sedan skickar hem eleverna för att göra det svåra arbetet. Genom att ställa oss själva frågan ”What is the best use of my face-to-face classtime?” kan vi synliggöra hur vi bör utveckla våra lektioner.

I sin nya bok Flipped Learning som kommer ut i sommar presenterar de hur vi kan gå vidare efter flipped classroom. De visade bland annat upp en flippad version av blooms taxonomi.

Aaron Sams och Jon Bergmann flippar Blooms taxonomi.

Aaron Sams och Jon Bergmann flippar Blooms taxonomi.

De menar att undervisning måste vara en kombination av content (lektionsinnehåll), curiosity (anknytning till elevintresse) och relationships (tid att prata med alla elever).

Avslutningsvis visade olika testimonials från lärare som använt deras tankesätt. Jag hade gärna varit en av dem.

För de som oroade sig för att videor kan ersätta lärare hade de ett krasst svar. Om man kan bli ersatt av en video så bör man bli det. De menade istället att i ett flippat klassrum blir läraren ännu viktigare.

Eftersom han var keynote speaker lyssnade vi på Sir Ranulph Fiennes. Det var ett stort misstag. Programmet utlovade att vi skulle få se hur hans äventyr världen över kunde följas från 43 000 skolor med hjälp av ny teknik. Det var istället en dinosaurie från det gamla imperiet med skevt genus som gick igenom olika expeditioner under 1900-talet. Efter hans långa monotona monolog summerade han tekniken i en mening (läses med högtravande, monoton, brittisk engelska) ”…and oh, through the use of technology this could all be followed from 43 000 schools”. Från mina engelska vänners reaktion senare på kvällen kunde jag dock utläsa att det var en big deal att ha sett honom.

Det han dock sa som knöt an till något andra talare varit inne på var att karaktär är viktigare än kunskaper. Han menade att man ska anställa utifrån karaktär och motivation eftersom det andra kan läras ut senare. Inför expeditioner sparkade de alltid någon om de såg tecken på farliga karaktärsdrag. Dock fanns det ett problem.

”At Antarctica you can fire someone but you can’t get rid of them.”

Avslutningsvis lyssnade vi till den unga entreprenören Travis Allen om vad Becoming a mobile learner innebär. Han talade passionerat om att både lärare och elever måste bli lifelong digital learners. Genom hans iSchool initiative bjuds elever in för att lära lärare.

Han framhöll vikten av att skapa ett klimat där man tillåts att misslyckas. En ögonöppnare för honom var när han fick höra att Angry Birds var spelutvecklaren Rovios femtioåttonde spel. Han menade att man alltför sällan pratar om att det behövs misslyckanden för att lyckas vilket stämmer väl med FAIL = First Attempt In Learning från tidigare dagar på mässan.

Travis framhöll också att vi måste lära av varandra och om vi ska lära av Finland så är skolkulturen nyckeln. Där har man skapat en positiv kultur för lärare och lärande.

Travis Allen från en upphöjd position på BETT arena.

Travis Allen från en upphöjd position på BETT arena.